آغاز صحن علنی نوبت دوم مجلس

مجلس,مجلس شورای اسلامی

صحن علنی نوبت عصر مجلس با حضور 181 نماینده آغاز به كار كرد.

صحن علنی نوبت عصر مجلس با حضور 181 نماینده  آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ صحن علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی ساعت 14:11 دقیقه و در راستای ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آغاز به كار كرد

کد N605732