وائل الحلقی:

تروریسم و افراط گرایی دینی دو واقعیت مرتبط به هم هستند

سیاسی

نخست وزیر سوریه امروز اظهار داشت که تروریسم و افراط گرایی دینی دو واقعیت مرتبط به یکدیگر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وائل الحلقی نخست وزیر سوریه اظهار داشت: تروریسم و افراط گرایی دینی دو واقعیت مرتبط به یکدیگر هستند و ریسمان پنهانی میان آنها باید با هدف متوقف کردن تروریسم قطع شود.

وی در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی دینی گفت: بهتر است تروریسم متوقف شود زیرا همچون وبا شده است و همه کشورها را فرا خواهد گرفت و در سرتاسر جهان منتشر خواهد شد.

وائل الحلقی خاطرنشان کرد: اسلام از افراط گرایی دینی پرهیز کرده است و سوریه در مقابل چشم جهانیان هدف تروریسم قرار گرفته است و با این وجود کسی اقدامی نمی کند.

نخست وزیر سوریه افزود: ملت سوریه به همراه ارتش خود با تروریسم مقابله کرد، تروریسم اکنون به یک مشکل جهانی تبدیل شده است و مبارزه با آن یک مسئولیت گروهی است. وی خواستار برگزاری کنفرانس بین المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد شد و از حقوقدانان حاضر در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی دینی خواست که دولت هایشان را به مقابله با تروریسم وادار کنند.