نقش مردم در تعیین سرنوشت خود از نگاه نوآم چامسکی

واحدمرکزی خبر نوشت:

فیلسوف آمریکایی تاکید کرد: در جوامع نولیبرال غربی اکثر مردم نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارند و عصبانیت از این جوامع هر روز بیشتر می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه بی بی سی، نوام چامسکی گفت: به نظر من عصبانیت و خشم مردم از نظامهای حاکم در جهان و نظامهای نولیبرال وجود دارد و هر روز بیشتر می شود. این خود نشان دهنده نارضایتی فزاینده مردم از دوران نولیبرال است. در چنین نظامی اکثریت مردم زجر می کشند و عذاب می بینند در حالی که بیشتر ثروت و سرمایه در دست عده بسیار اندکی قرار دارد. در این شرایط اصلاحات دموکراتیک در جوامع به میزان زیادی کاهش است و شواهد زیادی برای اثبات آن وجود دارد. چند هفته پیش صدها هزار نفر از مردم در نیویورک تظاهرات کردند و خواستار اقدام جدی در رابطه با فجایع اقلیمی شدند. این جمعیت نماینده بخش عظیمی از مردم است. خشم و نگرانی به اشکال مختلفی ابراز می شود.

چامسکی افزود: در جهان امروز مردم به جای این که شهروند باشند به مصرف کننده تبدیل شده اند.آنها از این وضع در رنج و عذاب هستند و عملا در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند.

وی گفت: این وضع در آمریکا و انگلیس و بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد و نتیجه تحقیقات نشان می دهد، حدود هفتاد درصد از جمعیت کم درآمد در این کشورها، هیچ تاثیری بر سیاست های کشورشان ندارند.

چامسکی گفت: متاسفانه نمایندگان آنها در حکومت هیچ توجهی به نظرات آنها ندارند، در این جوامع هر چه افراد از نظر مالی و نفوذ در جایگاه بالاتری قرار می گیرند تاثیرشان بر سیاست بیشتر می شود به طوری که یک درصد جمعیت در این کشورها که بیشترین ثروت و سرمایه را در اختیار دارند تعیین کننده اصلی سیاستها هستند. به این ترتیب در چنین جوامعی عملا مردم خاصیت شهروند بودن خود را از دست می دهند و فقط نقش مصرف کننده دارند.

نوام چامسکی درباره تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در آمریکا گفت: در چند دهه اخیر در آمریکا اکثریت آفریقایی تباران به ویژه مردان هدف آزار و اذیت و تبعیض دستگاههای امنیتی، برنامه مبارزه با مواد مخدر، قتل، نبود فرصتهای شغلی و غیره هستند. وقتی اتفاقاتی مثل شورشهای فرگوسن اتفاق می افتد تازه به خودمان می آییم که چنین مشکلاتی جدی است.

4949

کد N605480