تقدیر ویژه فواد معصوم از کمکهای ایران به عراق در تمام زمینه ها

سیاسی

رئیس جمهوری عراق امروز از جمهوری اسلامی ایران به سبب حمایتهایش از عراقیها در زمینه های مختلف(از جمله مبارزه با تروریسم)تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، فواد معصوم رئیس جمهوری عراق امروز از نقش ایران در حل مشکلات عراق و کمکهایش به عراقیها در تمام زمینه ها تقدیر کرد.

فواد معصوم امروز، حسن دانایی فر و هیئت همراه وی را به حضور پذیرفت. در این دیدار، روابط دو کشور همسایه و راههای تقویت آن که تضمین کننده منافع مشترک و پیشرفت ملتهای عراق و ایران است، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، فواد معصوم تاکید کرد ایران کشور همسایه مهمی برای  عراق است که پیوندهای تاریخی میان آنها برقرار است. رئیس جمهوری عراق از نقش ایران در کمک به عراق در بسیاری از زمینه ها تقدیر کرد.

در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران بر ادامه حمایتهای کشورمان از عراق در تمام زمینه ها تاکید کرد.

نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق هم اخیرا از موضع ایران در حمایت از امنیت و ثبات عراق تقدیر کرده بود.