شیخیانی در گفت‌وگو با ایلنا:

غفوری‌فرد درباره اعلام انحلال كمیته احیا خانه احزاب مستند سخن بگوید

سیاست داخلی

کمیته اجرایی احیای خانه احزاب تاكنون در چندین نوبت تشكیل جلسه داده و اقداماتی را انجام داده است و برای بازگشایی خانه احزاب امضا جمع‌آوری كرده است اما در چند وقت اخیر جلسه‌ای تشكیل نشده بود.

عضو کمیته اجرایی احیای خانه احزاب از انحلال این كمیته اظهار بی‌اطلاعی كرد.

امرالله شیخیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اظهار نظر حسن غفوری‌فرد مبنی بر اینكه کمیته اجرایی احیای خانه احزاب منحل شده است، گفت: من از این مسئله اطلاعی ندارم.

وی با بیان در تشریح اقدامات کمیته اجرایی احیای خانه احزاب اظهار داشت: این كمیته تاكنون در چندین نوبت تشكیل جلسه داده و اقداماتی را انجام داده است و برای بازگشایی خانه احزاب از احزاب امضا جمع‌آوری كرده است اما در چند وقت اخیر جلسه‌ای تشكیل نشده بود.

دبیر حزب مردم ایران تاكید كرد: آقای غفوری‌فرد اعلام انحلال را از نظر خود گفتند و در خصوص انحلال هم باید مستند سخن بگویند.

کد N605197