بروجردی: درباره دو موضوع اصلی غنی سازی و تحریم ها در مذاکرات پیشرفت داشتیم

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,علاءالدین بروجردی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می گویدگام های رو به جلوی در دو موضوع تعداد سانترفیوژها و برداشتن تحریم ها در مذاکرات هسته ای برداشته شده است.

علاء الدین بروجردی در گفت وگو با العالم در پاسخ به اینکه آیا تمدید مذاکرات این مشکل را برطرف خواهد کرد، اظهار داشت: طرفین مذاکره در خیلی از عرصه‌ها از جمله آب سینگین اراک، حجم غنی سازی و تعداد سانتریفیوژها به توافق نزدیک شده‌اند، و اینکه برخی اعضای 1+5 در مصاحبه می گفتند تصمیماتی اتخاذ شد که قبلا اتخاذ نشده بود، به همین دلیل است.

بروجردی ادامه داد: حتی در عرصه تحریم ها و چگونگی برطرف شده آنها نیز وضع به همین شکل است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره دو مساله مهم مذاکرات یعنی تحریم ها و غنی سازی و پیشرفت مذاکرات در این زمینه گفت: من فکر می کنم وضعیت این دو مساله کلیدی در مذاکرات اخیر به نسبت مذاکرات پیشین بهتر بود و گام هایی به جلو برداشته شد اما به نقطه مطلوب نرسید و تا به نقطه مطلوب نرسید توافق انجام نخواهد شد و این که برخی تصور می کنند پیشرفتی صورت نگرفته درست نیست و گام های خوبی برداشته شده و توافق های مهمی صورت گرفته است و اگر کار به همین روال پیش برود و اراده دیگران تاثیر گذار نباشد، امکان تحقق توافق منتفی نیست.


 هیأت مذاکره کننده آمریکایی 130 عضو داشت

بروجردی افزود: همانند گذشته، مذاکرات اخیر هم بسیار پیچیده، سخت و نفس گیر بود. تیم ایرانی علی‌رغم طرف مقابل افراد معدودی دارد و به عنوان مثال تیم آمریکایی 130 عضو در تخصص های مختلف داشت.

وی درباره این که آیا در صورت نرسیدن به توافق در مذاکرات پس از پایان هفت ماه آینده، آیا مجلس شورای اسلامی برای توقف مذاکرات وارد عمل خواهد شد، گفت: بحث هسته ای در ایران یک بحث ملی است. به همین دلیل پرونده در اختیار وزارت امور خارجه و نیز مجلس و شورای عالی امنیت ملی است که همه سران قوا و نیز فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و وزیر کشور و دفاع و خارجه و اطلاعات در آن حضور دارند.

بروجردی افزود: بنابر این، این موضوعی نیست که ما به صورت غیر هماهنگ بخواهیم در آن دخالت کنیم. البته مجلس به عنوان نمایندگان ملت همیشه نقش تاریخی خود را ایفا کرده است. در مقطعی پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه در ایران اجرا می شد ما در مجلس هفتم بودیم که مجلس دخالت کرد و مصوب کرد که اجرای آن متوقف شود و این عملی شد و راه را برای برداشتن گام های بلند هموار کرد. بنابراین مجلس در مقاطعی که ضرورت داشته باشد حتما ورود پیدا خواهد کرد ولی این به معنای مقابله با دولت نیست بلکه در واقع کمک به آن استراتژی کلی نظام در عرصه هسته ای است که یک عزم ملی پشتوانه آن است.

 

23/212

کد N605176