سخنگوی وزارت امور خارجه:

تداوم حضور نظامی آمریکا در افغانستان کمکی به ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور نمی‌کند

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران معتقد است کمک‌های کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به افغانستان در چارچوب تعهدات بین‌المللی و به منظور بازسازی و ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان نمی‌بایست منوط به منافع کشور یا کشورهای خاصی و یا دریافت پایگاه‌های نظامی در افغانستان شود

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به توافق برای تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان این امر را برای روند ایجاد ثبات و امنیت در این کشور مطلوب ندانست.

به گزارش ایلنا،مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در خصوص تصویب قرارداد امنیتی بین افغانستان و آمریکا اظهار داشت: "با توجه به سابقه منفی عملکرد نیروهای آمریکایی‌، ما نسبت به ادامه حضور این نیروها در منطقه از جمله افغانستان سوء‌ظن داشته و معتقدیم تداوم حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان کمکی به روند ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور نمی‌کند."

افخم افزود: "جمهوری اسلامی ایران معتقد است کمک‌های کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به افغانستان در چارچوب تعهدات بین‌المللی و به منظور بازسازی و ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان نمی‌بایست منوط به منافع کشور یا کشورهای خاصی و یا دریافت پایگاه‌های نظامی در افغانستان شود."

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: "جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به استقلال و حق حاکمیت افغانستان‌، از آنجایی که استقرار پایگاه‌ها و نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در منطقه را تهدیدی علیه ثبات منطقه می‌داند، توجه دولت افغانستان را به تعهدات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی آن کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس توافقات و پیمان‌های معتبر موجود جلب می‌نماید."

کد N605131