رئیس دومای روسیه:

تحریم روسیه به معنای بی ثباتی اتحادیه اروپا است

سیاسی

رئیس دومای روسیه تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا را به منزله عدم ثبات در این اتحادیه قلمداد کرد.

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"سرگئی نارشکین" در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 همچنین تصریح کرد: اتحادیه اروپا در مسئله اوکراین با اعمال چند بسته تحریم درباره روسیه نشان داد که به آمریکا وابسته است.

وی در ادامه اظهار داشت :این وابستگی اتحادیه اروپا به خصوص در تصمیم گیری در مورد مسائل مهم ژئوپلیتیکی بیشتر به چشم می خورد.

این مقام روس گفت: پس از فروپاشی شوروی و روی کار آمدن دولت در روسیه روابط بسیار گسترده ای با اتحادیه اروپا برقرار کرده بودیم و مناسبات دوجانبه تا سطح عالی گسترش یافته بود.

رئیس دومای روسیه خاطرنشان کرد: تحریم های اعمال شده علیه روسیه از طرف اتحادیه اروپا اشکالات موجود در سیستم تصمیم گیری این تشکیلات سیاسی را نشان داد.

نارشکین با ابراز تاسف از تنش های به وجود آمده میان روسیه و اروپا گفت: برای حل و فصل مسائل و اختلاف ها و توسعه روابط با اتحادیه اروپا آمادگی داریم.