کارکنان سازمان انرژی اتمی فوق‌العاده کار دریافت می‌کنند

انرژي هسته‌يي

کارکنان سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابع فوق‌العاده کار با اشعه در دوران اشتغال دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد 42 و 43 آن را به تصویب رساندند که به موجب این دو ماده و بر اساس ماده 42 سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه کل کشور واریز نماید. علاوه بر اعتبارات مصوب از محل مبالغ واریزی به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار می‌گیرد و طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی و‌ آزمایشی و پژوهشی گردد.

همچنین به موجب ماده 43 و با تصویب نمایندگان به سازمان انرژی اتمی اجازه داده می‌شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی شرکت‌های تابعه و دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا قرار دارند، با تایید کمیسیون تخصصی پرتوکاری سازمان انرژی اتمی طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط فوق‌العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کنند.

انتهای پیام

کد N604479