کامران دانشجو: می شد از احمدی نژاد، امیرکبیر دوم ساخت، اما...

جریان انحرافی, دولت دهم, کامران دانشجو, محمود احمدی‌ نژاد

وزراي آقاي احمدي‌نژاد وزراي اصولگرايي هستند.

کامران دانشجو وزبر غلوم دولت دهم به روزنامه رسالت گفت:
وزراي آقاي احمدي‌نژاد وزراي اصولگرايي هستند. اينكه اطراف آقاي احمدي‌نژاد را يك عده گرفتند، آقاي احمدي‌نژاد را از آن مسيري كه بايد مي‌رفت اين يكي دو سال آخر جدايش كردندمسئله ديگري است. به اعتقاد من مي‌شد يك اميركبير دومي را در ايران داشته باشيم عده‌اي نمي‌خواستند كه اين بشود، فكر مي‌كنم نشستند دولبه يك قيچي را درست كردند از اين ور زدند از آن طرف هم يك سري افراد هم اطراف خود آقاي احمدي‌نژاد، و تبديل كردند به آن چيزي كه شد.
کد N604375