موضعگیری هواداران دولت قبل، در برابر انتشار گم شدن دها جلد کتاب

روزنامه ایران نوشت:


اعلام مفقود شدن 32 جلد  تحقیق ملی درباره «اشکال خشونت خانگی علیه زنان» در دولت قبل از سوی معاون رئیس جمهوری  عصبانیت حامیان دولت قبل را برانگیخت. رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری و طرفداران دولت قبل با طفره رفتن از پاسخ به سؤال مربوط به مفقود شدن دهها جلد اثر تحقیقی از اینکه «شهیندخت مولاوردی» این موضوع را مطرح کرده اعتراض سر داده و  مدعی شدند وی به رسانه‌های خارجی خوراک خبری داده.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اواخر هفته گذشته خبر داد: «32 جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان- که در دوران اصلاحات جمع‌آوری شده بود- گم شده و هیچ نسخه‌ای از آن را در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده ایم.»

 

17302

کد N604336