ارائه پیش نویس تشکیل کشور فلسطین به شورای امنیت از سوی اتحادیه عرب

سیاسی

در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه عرب درباره موضوع فلسطین با ارائه پیش نویس تشکیل کشور فلسطین به شورای امنیت موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزیران خارجه عربی کشورهای عربی در نشست ویژه امروز خود درباره فلسطین با پیوستن فلسطین به موسسات، منشورها، معاهدات، پروتکلهای بین المللی و دادگاه بین المللی موافقت کرد.

همچنین از طرح ملک عبدالله برای حل فلسطین حمایت شد و با فشارها برای به رسمیت شناختن کشور یهودی مخالفت شد و درباره کشور یهودی هشدار داده شد.

اتحادیه عرب اقدامات اسرائیل را در تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی و فرص سیطره اسرائیل بر آن و تعدی های مکرر از سوی افراط گرایان اسرائیلی به مسجد الاقصی محکوم کرد و جنگ دینی را عامل خشونت در منطقه دانست.

اتحادیه عرب بر ضرورت ادامه تلاش ها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس تاکید کرد و از تصمیم سوئد در به رسمیت شناختن کشور فلسطین تمجید کرد.

اتحادیه عرب فعالیت های شهرک سازی اسرائیل در بیت المقدس و تلاش این رژیم برای یهودی سازی آن را مورد مخالفت و محکومیت قرار داد.

در این نشست با ارائه پیش نویسی به شورای امنیت برای تشکیل کشور فلسطین موافقت شد.