تداوم اعتراضات مصری ها به تبرئه حسنی مبارک/عکس دیکتاتور لگدمال شد

سیاسی

خانواده شهدای انقلاب 25 ژانویه و برخی فعالان مصری ضمن اعتراض به تبرئه مبارک تصاویر وی را لگدمال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: به دنبال تبرئه حسنی مبارک تعدادی از خانواده های شهدای انقلاب 25 ژانویه با تجمع در میدان عبدالمنعم ریاض در برابر خودروهای زرهی ارتش مصر که میدان التحریر را بسته اند تجمع کردند و این حکم را محکوم کردند.

تجمع کنندگان پلاکاردهایی درباره حکم برائت و در جاودانگی انقلاب 25 ژانویه حمل کردند.

همچنین فعالان مصری در برابر اتحادیه روزنامه نگاران این کشور علیه تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی علیه حسنی مبارک و در ضرورت قصاص قاتلان سر دادند. فعالان مصری تصاویر حسنی مبارک را لگد مال کردند.