توسط سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران حوادث تروریستی در نیجریه را محکوم کرد

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن حوادث تروریستی نیجریه اتحاد ملت نیجریه و هوشیاری نسبت به ممانعت از هرگونه اقدامات تفرقه برانگیز مذهبی و قومی را بسیار مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه، با ابراز تاسف و تاثر نسبت به حملات تروریستی اخیر در نیجریه از جمله اقدام تروریستی در نماز جمعه مسجد مرکزی شهر کانو که منجر به کشته شدن بیش از 120 نفر و مجروح شدن 270 از نمازگزاران این مسجد شد، این حملات را به شدت محکوم کرد.

افخم همچنین با اشاره به بحران تروریسم و افراطی گری در این برهه حساس و سرنوشت ساز از تاریخ ملت بزرگ نیجریه، مبارزه و نابودی پدیده شوم تروریسم و افراطی گری را مورد تاکید قرار داد و اتحاد ملت نیجریه و هوشیاری نسبت به ممانعت از هرگونه اقدامات تفرقه برانگیز مذهبی و قومی را بسیار مهم توصیف کرد.