سخنگوی وزارت خارجه:

تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدائی ناپذیر ایران است

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در واکنش به بیانیه اجلاس شورای همکاری خلیج فارس کفت: تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه صد و سی و سومین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه، جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تاکید کرد: تکرار ادعاهای بی اساس، تاثیری بر حقایق تاریخی نداشته و مردود است.

خانم افخم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روابط مودت آمیز با همسایگان مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل را در اولویت سیاست های خود قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه ، هیچگونه محدودیتی قائل نیست و از تعامل سازنده و همکاریهای گسترده و همه جانبه استقبال می نماید.