خرسندی عمیق آل خلیفه از حکم تبرئه مبارک

سیاسی

وزیر خارجه رژیم بحرین از حکم تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنامه، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین از حکم تبرئه حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر استقبال کرد.

وی در صفحه تویتر خود از اعلام این حکم بسیار ذوق زده شد و عدالت اعمال شده را مورد تحسین قرار داد.

این در حالی است که اخوان المسلمین در واکنش به این حکم اعلام کرده بود که دستگاه قضایی کودتاگران انقلاب 25 ژانویه را ویران کرد و احکامی سیاسی در تبرئه جنایتکاران و دزدان و قاتلان انقلابیون صادر کرد.