واکنش وزارت امور خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

سیاست خارجی,سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه صد و سی و سومین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه، جزایر ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به بیانیه صد و سی و سومین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا؛ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه صد و سی و سومین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه، جزایر ابوموسی،تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تاکید کرد تکرار ادعاهای بی اساس، تاثیری بر حقایق تاریخی نداشته و مردود است.

مرضیه افخم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران روابط مودت آمیز با همسایگان مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل را در اولویت سیاست های خود قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه، هیچگونه محدودیتی قائل نیست و از تعامل سازنده و همکاریهای گسترده و همه جانبه استقبال می نماید.

کد N604039