با موافقت نمایندگان مجلس؛

سازمان انرژی اتمی از رعایت قانون محاسبات عمومی در فعالیت‌های تخصصی مبرا شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی,سازمان انرژی اتمی

مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌‌‌‌های تابع و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

با تصویب نمایندگان مجلس سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌‌‌‌های تابع و دستگاه‌های وابسته به آن از الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی در فعالیت‌های تخصصی مبرا شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛  نمایندگان در راستای رسیدگی به  طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی، با ماده 41 این طرح موافقت کردند.

بر این اساس مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌‌‌‌های تابع و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. اجرای مقررات یادشده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

 

کد N603320