ازسرگیری محاکمه د یکتاتور سابق مصر؛

"حسنی مبارک" برای شرکت در جلسه قرائت حکم وارد دادگاه شد

سیاسی

دیکتاتور سابق مصر لحظاتی پیش به منظور شرکت در جلسه قرائت حکم وارد دادگاه جنایی قاهره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، "حسنی مبارک" دیکتاتور پیشین مصر لحظاتی پیش برای شرکت در جلسه قرائت حکم وارد دادگاه جنایی قاهره واقع در ساختمان آکادمی پلیس شد.

در این جلسه  قرار است مبارک و دو پسر وی و همچنین چند نفر از معاونانش به اتهام قتل عام تظاهرکنندگان و فساد مالی و اداری مجازات شوند.