بذرپاش اعلام كرد:

اعلام وصول لایحه الحاق ایران به پروتکل ناگویا

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس وصول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا را اعلام کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مهرداد بذرپاش در صحن علنی مجلس، وصول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی کنوانسیون تنوع زیستی را اعلام کرد.

کد N603228