با تصویب مجلس،

سازمان انرژی اتمی ملزم به رعایت قانون محاسبات عمومی در فعالیت‌های تخصصی نیست

رييس‌ سازمان انرژي اتمي ايران

سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه با تصویب مجلس ملزم به رعایت قانون محاسبات عمومی در بحث فعالیت‌های تخصصی نیستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه علنی امروز ماده 41 این طرح را به تصویب رساند که به موجب آن مقررات مالی، معاملاتی، اداری، و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

همچنین به موجب این ماده اجرای مصادیق امور فعالیت‌های تخصصی و غیر تخصصی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و تایید معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیات رئیسه می‌رسد و اجرای مقررات یاد شده در سقف اعتبارت مصوب مجاز است.

انتهای پیام

کد N603183