بهشتی پور: باید سعی کنیم با آمریکا، روسیه ، چین و ... منافع مشترک تعریف کنیم

سیاسی

حسن بهشتی پور گفت: منافع ما بایددر تعارض با منافع سایر کشور ها نباشد و اهل تعامل با دنیا باشیم ،. ما نگاهمان این باید باشد که منافع مان رادر تفاهم تعریف کنیم نه در تعارض.

حسن بهشتي پور کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گويي که در کافه خبرآنلاين داشت، با رد اختلاف افکنی روسیه در جریان روند مذاکرات گفت: کشور ها همه در پی منافع خودشان هستند ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم و هدفگذاری مشخصی داشته باشیم که منافع ما در تعارض با منافع سایر کشور ها نباشد و اهل تعامل با دنیا باشیم ،ما اگر بخواهیم شمشیرمان را همیشه از رو ببنیدیم باید منافع خودمان را در تعارض با همه کشور ها ببینیم. ما نگاهمان این باید باشد که منافع مان رادر تفاهم تعریف کنیم نه در تعارض .
 حسن بهشتی پور افزود: همیشه چقدر سعی داشتیم بین خودمان و آمریکا و روسیه و چین و ..... منافع مشترک تعریف کنیم متاسفانه هیچ وقت سعی نکردیم همکاری و همراهی با ابر قدرت های جهان داشته باشیم چرا که هر کشوری در راستای منافع خودش می تواند منافع مشترک با سایر کشور ها را تعریف کند شما اگر به دیپلماسی نگاه امنیتی داشته باشید بدترین وضع ممکن می شود به این دلیل که در نگاه امنیتی اصل حقه بازی انجام می شود مگر اینکه خلافش ثابت شود در حالی که بهترین راه در دیپلماسی، مذاکره کردن و پیدا کرد راه کار و راه حل هایی از سوی طرفین است به هر حال مهم این است که توجه داشته باشیم الان در حال حاظر در شرایطی هستیم که روسیه یک درد مشترک با ایران پیدا کرده به همین علت هیچ گاه کار شکنی در روند مذاکرات نخواهد کرد.

متن کامل اين گفت و گو به زودي منتشر خواهد شد. 

29215

کد N603007