با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مجاز شد

مجلس,مجلس شورای اسلامی

موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.

با تصویب نمایندگان هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مجاز است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ در راستای بررسی  طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده۴۰ با 144 رای موافق، 7 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده از این طرح به تصویب رسید.

طبق این ماده در  موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.

به موجب این مصوبه، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی هستند٬ موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص‌حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأت‌ مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.

همچنین کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز مشمول این حکم است.

گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام‌شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام‌شده توسط دستگاه اجرائی پرداخت‌کننده کمک٬ باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرائی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال شود.

 

کد N602977