هیات عالیرتبه کشورمان در این سمینار که با عنوان "صیانت از حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران و ایتالیا" برگزار می شود، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با سایر مقامات عالیرتبه حقوقی و قضایی حاضر در سمینار در میان می گذارند و همچنین ب

سیاست داخلی

هیات عالیرتبه کشورمان در این سمینار که با عنوان "صیانت از حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران و ایتالیا" برگزار می شود، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با سایر مقامات عالیرتبه حقوقی و قضایی حاضر در سمینار در میان می گذارند و همچنین به تشریح و تبیین سیستم قضایی کشورمان و مقایسه آن با نظام کیفری ایتالیا خواهند پرداخت.هیات عالیرتبه کشورمان در این سمینار که با عنوان "صیانت از حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران و ایتالیا" برگزار می شود، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با سایر مقامات عالیرتبه حقوقی و قضایی حاضر در سمینار در میان می گذارند و همچنین به تشریح و تبیین سیستم قضایی کشورمان و مقایسه آن با نظام کیفری ایتالیا خواهند پرداخت.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در صدر یک هیأت عالیرتبه قضایی و حقوق بشری به منظور شرکت در یک سمینار و انجام چند دیدار دوجانبه به ایتالیا سفر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد لاریجانی در این سفر که در راستای دیپلماسی گسترش همکاری‌های حقوق بشری و قضایی کشورمان با سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی انجام می شود با برخی از مقامات قضایی، حقوق بشری و سیاسی ایتالیا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هیأت عالی رتبه ایرانی به سرپرستی دبیر ستاد حقوق بشر قرار است در این سفر در راستای توسعه گفتمان حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، در یک سمینار سه روزه دوجانبه شرکت کند.

هیات عالیرتبه کشورمان در این سمینار که با عنوان "صیانت از حقوق بشر در نظام عدالت کیفری ایران و ایتالیا" برگزار می شود، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را با سایر مقامات عالیرتبه حقوقی و قضایی حاضر در سمینار در میان می گذارند و همچنین به تشریح و تبیین سیستم قضایی کشورمان و مقایسه آن با نظام کیفری ایتالیا خواهند پرداخت.

کد N602966