تصاویر و گزارشی از حمله وحشیانه بوکوحرام به مسجدی در نیجریه

کد N602935