آیت‌الله یزدی رییس جامعه مدرسین ماند

سیاست داخلی

با توجه به اتمام دوره هیئت رئیسه جامعه مدرسین، انتخابات دوره جدید عصر روز گذشته (7 آذرماه) برگزار شد. در این جلسه آیت الله محمد یزدی برای دو سال آتی در ریاست جامعه مدرسین ابقا شد؛ انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین در جلسه بعدی برگزار می شود.

آیت‌الله یزدی در ریاست شورای عالی جامعه مدرسین برای دو سال دیگر ابقا شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به اتمام دوره هیئت رئیسه جامعه مدرسین، انتخابات دوره جدید عصر روز گذشته (7 آذرماه) برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه آیت الله محمد یزدی برای دو سال آتی در ریاست جامعه مدرسین ابقا شد؛ انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین در جلسه بعدی برگزار می شود.

گفتنی است آیت الله یزدی پس از ارتحال آیت الله مشکینی، رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از سوی اعضای جامعه به عنوان رئیس انتخاب شد؛ انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر دو سال یکبار برگزار می شود.

عضویت در شورای نگهبان، عضویت در هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، دبیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دبیری شورای عالی حوزه‌های علمیه، ریاست قوه قضائیه، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول و دوم، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از سوابق آیت الله محمد یزدی به شمار می رود.

کد N602721