استاد صادق در بیان شاگرد/10

عنایتی: آیت الله مهدوی معتقد بود در منصب دنیایی هیچ خیری نیست/ تاکید بر مذموم بودن سبقت از امام

سیاسی

سفیر ایران در کویت گفت:آیت الله مهدوی همیشه می گفت در منصب دنیایی هیچ خیری نیست. من تا شورای وزیران و نخست وزیری هم رفتم چیزی در آن ندیدم.

علیرضا عنایتی از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص ویژگی های شخصیتی و اخلاقی آیت الله مهدوی کنی به عنوان یک سیاستمدار و اخلاق مدار،  گفت: من سه نکته از آیت الله مهدوی به یاد دارم. که 
این سه نکته برگرفته از مجموعه فرمایشات وی در کلاس های اخلاق روزهای شنبه  ساعت هفت صبح  است. 

سفیر کشورمان در کویت در بیان این نکات اظهار داشت: نکته نخست نهی از تقدم بر امام بود. آیت الله مهدوی می فرمود مهم آن است ماموم باشی. به امام اقتدا کنی و از او سبقت نگیری. مکرر بر مذموم بودن سبقت بر امام و از امام تاکید داشت. این سخن را ماخوذ از صلوات شعبانیه می گفت. المتقدم لهم مارق و المتاخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق.

عنایتی ادامه داد: دوم مداومت بر عمل استحبابی قلیل. می فرمود اعمال مستحب را کم بجا آورید ولی بر آن مداومت کنید. در اعمال مستحب ظرفیت را لازم می دانست تا از جاهل متنسک دور باشیم ولی مداومت بر یک عمل قلیل را توصیه می نمود و می گفت این مداومت نافع و موثر است.

وی  در بیان ویژگی سوم رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری گفت: آیت الله مهدوی همیشه می گفت در منصب دنیایی هیچ خیری نیست. من تا شورای وزیران و نخست وزیری هم رفتم چیزی در آن ندیدم. این درس بزرگی برای صاحب منصبان است که اگر خود را یالاتر از مقام ببینند اسیر مقام نمی شوند.