مولاوردی:

هموارسازی مسیر توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد از سیاست‌های دولت است

دولت

در جامعه مدنی، به علت گسترش نهادها و عرصه‌های عمومی، جامعه خودگردان شده است و البته کوچک شدن دولت در آن، به معنای کم اهمیت شدن دولت نیست بلکه تفاوت اصلی در نقش دولت است، دولت دیگر تولیدکننده، تاجر و عرضه‌کننده انواع خدمات نیست بلکه نقش کاربردی برداشتن موانع توسعه جامعه را بر عهده دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هموارسازی مسیر توسعه و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) از سیاست‌های دولت یازدهم است.

به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده دیروز در نخستین نشست منطقه‌ای «آموزش شبکه‌سازی سازمان‌های غیردولتی زنان»‌ در مشهد، اظهار داشت: هموارسازی مسیر توسعه و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن)، از سیاست‌های دولت یازدهم است.

وی افزود: سیاستگذاری درست و آگاهانه درباره سمن‌ها، به معنای توجه به درخواست‌ها و الزامات فعالیت این سازمان‌ها در تدوین قوانین و انجام برنامه‌ریزی‌هاست و این نهادها برای افزایش اثرگذاری خود نیازمند دستیابی به درک مشترکی درباره هویت و جایگاه خود هستند.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جامعه مدنی کانون آموزش و قدرت‌یابی شهروندان در عرصه‌هایی است که افراد از طریق آن و به واسطه تعاملات مدنی به موفقیت‌های اجتماعی نائل می‌شوند، تأکید کرد: دورانی که تنها دولت همه بار توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دوش بکشد، به سرآمده است و هر شهروند به سهم خود باید گوشه‌ای از این وظیفه اجتماعی را بر عهده گیرد که مشارکت نیز مفاهیمی همچون اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، بسیج مردم، مسئولیت پذیری، تقسیم کار، خودیاری، خوداتکایی و عدم تمرکز را در برمی‌گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر همین اساس ادامه داد: در جامعه مدنی، به علت گسترش نهادها و عرصه‌های عمومی، جامعه خودگردان شده است و البته کوچک شدن دولت در آن، به معنای کم اهمیت شدن دولت نیست بلکه تفاوت اصلی در نقش دولت است، دولت دیگر تولیدکننده، تاجر و عرضه‌کننده انواع خدمات نیست بلکه نقش کاربردی برداشتن موانع توسعه جامعه را بر عهده دارد.

مولاوردی با بیان اینکه اغلب کشورها از اهمیت بخش غیردولتی در آینده جهان غافلند، تصریح کرد: استقلال و غیردولتی بودن نهادهای مردم‌نهاد به معنای دولت گریزی آنها نیست بلکه این نهادها باید به عنوان چشم و گوش دولت همراه دولت‌ها در توسعه و تعمیق فرهنگ متعالی انسانی باشند.

کد N602539