فردا حکم حسنی مبارک و همدستانش صادر می شود

واحد مرکزی خبر نوشت:

دادگاه کیفری مصر فردا شنبه حکم حسنی مبارک و اطرافیان نزدیکش را در پرونده کشتن تظاهرکنندگان در انقلاب سال 2011 صادر می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، حسنی مبارک و دو پسرش و وزیر کشور و شش معاون وزیر کشور و حسین سالم بازرگان فراری مصری متهمان اصلی این پرونده هستند. این افراد به قتل تظاهرکنندگان در انقلاب 25 ژانویه سال 2011 و سوء استفاده از قدرت و فروش ارزان گاز به اسرائیل متهم هستند.

4949

کد N602356