بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس

سیاسی

بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۸ تا روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۹۳ اعلام شد. براین اساس دستورکار صحن علنی مجلس در هفته آینده به شرح زیر است:

۱. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح‌الحاق‌موادی‌به قانون تنظیم‌بخشی‌از مقررات مالی دولت

۲. گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح اصلاح ماده(۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

۳. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

۴. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جامع حدنگار(کاداستر) که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

۵. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح‌حمایت‌ازآمران‌به‌معروف‌وناهیان‌ازمنکر که سلب‌ یک ‌فوریت‌ از دو فوریت‌ این ‌طرح ‌در جلسه‌علنی‌‌مورخ۳/۴/۱۳۹۳به‌تصویب رسید.

۶. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن که یک‌فوریت‌این‌لایحه‌درجلسه علنی مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ به تصویب رسید.

۷. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعاده شده است.

۸. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها که یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید.

۹. گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ به تصویب رسید.

۱۰. گزارش کمیسیون آموزش، ‌تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۶/۷/۱۳۹۳ به تصویب رسید.

۱۱. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی که دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

۱۲. گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور که دراجرای‌ماده ۱۰۴ آئین‌نامه‌داخلی‌ با اولویت در دستور قرار گرفت.

۱۳. گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

۱۴. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است و دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

۱۵. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی و عملکرد شرکت کارگزاری سهام عدالت

۱۶. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند۲-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، در اجرای ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۷. انتخاب ‌دو نفر از نمایندگان مجلس (‌یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد

۱۸. انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون ‌آموزش، تحقیقات ‌و فناوری به انتخاب کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای‌عالی آموزش و پرورش