خلیفه حفتر:

ارتش لیبی بر 80 درصد بنغازی مسلط است

سیاسی

فرمانده عملیات موسوم به الکرامه و از نظامیان بازنشسته لیبی به کنترل 80 درصدی بنغازی و عملیات اولیه در طرابلس اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، خلیفه حفتر فرمانده عملیات موسوم به الکرامه لیبی گفت: ارتش بر 80 درصد شهر بنغازی در شرق لیبی مسلط است، اما نبرد در طرابلس در شروع راه است.

وی افزود: در طرابلس ما در شروع کار هستیم ما به نیروهای بیشتری نیاز داریم و اینکه کمک بیشتری به ما شود.من سه ماه را در نظر گرفته ام، اما به کمتر از این زمان نیاز داریم.

حفتر تاکید کرد: مبارزه با افراد گروه موسوم به فجر لیبی و نیز داعشی ها در درنه سخت نیست، اما اولویت با جماعت انصار شریعت در بنغازی است، زیرا آنها به خوبی آموزش دیده اند و موضوع به زمان نیاز دارد به ویژه اینکه این گروهها از استراتژی نظامی برخوردار نیستند.