الیاس نادران در جواب مطهری چه لطیفه ای را ناقص تعریف کرد؟

جناب آقای الیاس نادران در سخنان خود در جلسه علنی مجلس که به مناسبت دفاع از وزیر علوم ایراد شد،از آقای علی مطهری انتقاد کرد.

آقای نادران در اظهاراتش [اینجا] گفت: رفتار آقای مطهری مثل فردی است که به داروخانه رفت و میخ خواست.

کنایه آقای نادران اشاره به یک جوک قدیمی دارد که به شرح زیر است:

فردی وارد داروخانه شد و از داروخانه دار پرسید میخ( در نقلی دیگر،به جای میخ،نفت گفته شده) دارید؟ پاسخ شنید:نه.مشتری، با شنیدن این جواب گفت: داروخانه ای که در آن میخ(یا نفت)نفروشند به درد ادرار کردن می خورد. بعد هم ، در محوطه داروخانه ادرار کرد و رفت.

فردا هم مشتری آمد و همان خواسته را تکرار کرد . همان جواب را شنید و همان کار روز قبل را کرد و رفت.

مدیر داروخانه کمی میخ(یا نفت) تهیه کرد و در یکی از قفسه ها گذاشت تا اگر همان مشتری آمد، اتفاق روزهای قبل تکرار نشود. دست بر قضا مشتری آمد و سوال قبلی اش را مطرح کرد و برخلاف انتظار جواب شنید: بله. میخ(نفت) داریم. مشتری گفت اگر اینجا داروخانه است باید دارو بفروشد نه میخ(نفت) و حق چنین داروخانه ای آن است که در آن ادرار کرد. و باز هم ادرار کرد و رفت.

داستان به همین جا ختم نشد. مشتری روز چهارم هم آمد و پرسید:میخ(نفت) دارید؟ صاحب داروخانه گفت: تو ادرارت را بکن. چکار داری ما میخ(نفت) داریم یا نه!

                                                                                          ***

حیفم آمد لطیفه ای که آقای الیاس نادران، نماینده محترم طناز تهران ، آن را ناقص تعریف کرد، تکمیل نکنم! ضمنا تمنا می کنم هیچ تفسیر سیاسی و اخلاقی و... از گفتار این نماینده گرامی و لطیفه بالا نکنید و به چیزی ربطش ندهید! ممنون می شوم.

کد N602054