استاد صادق در بیان شاگرد/8

سیار: ثبات قدم و تلاش مجاهدانه در راه انقلاب ویژگی بارز آیت الله مهدوی کنی/ دانشگاه امام صادق موفق ترین الگوی علوم انسانی اسلامی

سیاسی

محمد مهدی سیار شاعر غزل سرا و آئینی گفت: در علوم انسانی مهمترین قدم ها در دانشگاه امام صادق(ع) برداشته شد و همین مدل را می توانیم برای هنر در پیش گیریم و بهترین پیشنهاد برای رفتن به سمت تمدن اسلامی در بعد هنر و ادبیات بهره‌گیری از محیط های آموزشی اسلامی همچون دانشگاه امام صادق(ع) است.

محمد مهدی سیار از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، آیت‌الله مهدوی‌کنی را نماد روحانیت خوش‌فکر، با اخلاق و اصیل شیعه نامید و گفت: تصویری که از ایشان در ذهن ما شکل گرفته یک چهره بسیار معتدل و مثبت بود که هرگز دچار افراط و تفریط نمی شد همواره باثبات قدم و تلاش مجاهدانه در راه انقلاب قدم برمی داشت.

وی با بیان اینکه این استاد پارسا یک روحانی اسوه، با تدبیر و جامع‌الابعاد بود، ادامه داد: جلسات اخلاق ایشان، یک جلسه اسلام شناسی از ابعاد مختلف اسلام، قرآن و معارف اهل بیت(ع) بود و در خلال این مباحث در مورد اتفاقات اجتماعی و سیاسی جامعه نیز مسائلی مطرح می کرد.

این شاعر آئینی ادامه داد: وی همچنین در جلسات اخلاق خود یک بازخوانی از خاطراتش داشت که برای ما دانشجویان بسیار درس  آموز و شنیدنی بود و در صحبت هایش به شدت فرهنگ و دانش را نسبت به همه سطوح دیگر از جمله سیاست در اولویت قرار می داد. با وجود آنکه یکی از شخصیت های تراز اول سیاسی بود و فعالیت های مختلف سیاسی داشت اما شدیدا به مسئله فرهنگ و اخلاق اهمیت می داد و براش اولویت داشت.

سیار با بیان اینکه در فضای فرهنگی که آیت الله مهدوی در دانشگاه بوجود آورده بودند یک محیط خوبی برای کار کردن در حوزه ادبیات و هنر فراهم شده بود، افزود: آیت الله مهدوی کنی توانست در دانشگاه امام صادق(ع)، علوم انسانی اسلامی را آموزش دهد و ما این مدل را می توانیم برای هنر و ادبیات نیز استفاده کنیم و آن موقع است که ظرفیت های عظیمی برای پیشرفت در هنر انقلاب و هنر ارزشی بوجود می آید.

برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی در حوزه شعر، با بیان اینکه هنوز هنر انقلاب به کمال خود نرسیده است، گفت: برای بازیابی شکوه هنر و ادبیات کهن اسلامی و ایرانی، راهی به جز طی کردن مسیر آیت الله مهدوی‌کنی نیست یعنی بوجود آوردن یک محیط کامل و جامع اسلامی برای زندگی، تحصیل، آموزش، علم و معرفت.

وی ادامه داد: در علوم انسانی مهمترین قدم ها در دانشگاه امام صادق(ع) برداشته شد و همین مدل را می توانیم برای هنر در پیش گیریم و بهترین پیشنهاد برای رفتن به سمت تمدن اسلامی در بعد هنر و ادبیات بهره‌گیری از محیط های آموزشی اسلامی همچون دانشگاه امام صادق(ع) است و این یک آرزو برای ما می ماند که همت های بزرگی همچون آیت الله مهدوی کنی پای کار اسلام و انقلاب بیاید و با صبر، متانت، اعتدال، عقلانیت و دوراندیشی مدل دانشگاه امام صادق(ع) را در دیگر علوم همچون پزشکی، معماری، هنر و فناوری عملیاتی کنند.

این شاعر آئینی، آیت الله مهدوی کنی را یگانه دوران نامید و گفت: امثال ایشان خیلی کم پیدا می شود و این خدمتی که آیت الله مهدوی کنی با تاسیس دانشگاه امام صادق(ع) به علوم اسلامی کرد می تواند در سایر عرصه ها نیز از این دانشگاه الگو گیری شود.

سیار همچنین با اشاره به خاطره ای از آیت الله مهدوی کنی گفت: در همان سال اولی که به دانشگاه رفتیم، یکی از توصیه های راهگشای ایشان این بود که در تمام طول عمرم قدمی برای پول برنداشتم و کاری نکردم که برای کسب معیشت و ثروت باشد و همیشه این ثروت بوده که به دنبال من آمده و این جملات آیت الله مهدوی کنی ترجمانی از حدیث حضرت علی(ع) است که می فمایند:«ای فرزند آدم! روزی دو گونه است، روزیی که تو آن را می جویی، و روزیی که آن تو را می جوید که اگر به سراغش نروی، به سوی تو آید.» و توصیه ها و پندهای این استاد پارسا همواره چراغ راه زندگی ما خواهد بود.