افخم:

ایران دخالتی در امور داخلی کشورهای منطقه ندارد

سیاسی

مرضیه افخم ضمن رد ادعاها مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه مبتنی بر حسن همجواری، عدم دخالت، احترام متقابل و همکاری بوده و ادعاهای واهی دخالت در امور داخلی این کشورها هیچگونه پایه و اساسی ندارد،

به گزارش خبرگزاری مهر،  سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه انگلیس در پارلمان این کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب تعهدات بین المللی خود و در پایبندی به مقررات کنوانسیون وین ناظر بر روابط دیپلماتیک کنسولی، رفتاری یکسان و مشابه با کلیه سفارتخانه های مقیم تهران داشته و هیچگونه تبعیضی بین آنان قائل نمی شود.

افخم افزود: بدیهی است که وزارت امور خارجه در اجرای مفاد کنوانسیون وین نهایت تلاش و مساعدت برای کارکرد عادی و روان نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی مقیم تهران معمول داشته و انتظار دارد که مقررات داخلی و گمرکی  کشور که ناظر بر ورود و خروج محموله های بار و پست سیاسی می باشد مورد توجه و احترام کشورهای مختلف قرار گیرد.

مرضیه افخم همچنین ضمن رد ادعاها مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه مبتنی بر حسن همجواری، عدم دخالت، احترام متقابل و همکاری بوده و ادعاهای واهی دخالت در امور داخلی این کشورها هیچگونه پایه و اساسی ندارد، این مطالب افتراق آمیز است و کسانی که اینگونه مطالب را طرح می کنند، مطمئناً نیات دوستانه ای در قبال روابط و تحولات منطقه ای ندارند.