از ترومن تا اوباما/ روسای جمهوری که بوقلمون شکرگزاری را نخوردند

کد N601867