کریمی قدوسی در گفتگو با مهر:

مواضع فرهادی در مورد فتنه حامیان دولت را عصبانی کرد

سیاسی

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: مواضع فرهادی در مورد فتنه و تغییر برخی معاونان افراطی وزارت علوم حامیان دولت در مجلس را عصبانی کرده و موجب برخی موضع گیری ها از سوی آنها شد.

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص جلسه رای اعتماد گفت: نمایندگان مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی اقدامی دقیق، به موقع و مهندسی شده داشتند و بر همین اساس تصمیم گرفتند که به گزینه های قبلی رای اعتماد ندهند و امروز هم تصمیم گرفتند که به فرهادی رای اعتماد بدهند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جریان اقلیت از اینکه مجلس خودش انتخاب می کند عصبانی بود اما قضاوت مردم این است که نمایندگان براساس تعمق، تدبیر و شناخت تصمیم گرفتند.

وی تاکید کرد: اگر مواضع فرهادی را دیگران هم گرفته بودند رای اعتماد مجلس را به دست می آوردند.

کریمی قدوسی اظهار داشت: حامیان دولت از مواضع فرهادی در جلسه رای اعتماد عصبانی بودند.

قدوسی ادامه داد: فرهادی به نمایندگان قول داده بود که قطعا دست به تغییرات در وزارت علوم می زند و برای این منظور کمیته ای را تشکیل خواهد داد. همچنین به نمایندگان مردم قول داده که وازرتخانه را خودش مدیریت می کند و اجازه نمی دهد مدیران این وزارتخانه وارد فضاهای افراطی شوند.

وی همچنین با انتقاد از مواضع مطهری در جلسه رای اعتماد گفت: مواضع مسئله دار مطهری در شهر مشهد نیز موجب اعتراض جوانان به ویژه دانشجویان شده و در حال بررسی است.

نماینده مشهد در مجلس تصریح کرد: دانشجویان از نمایندگان خود انتظار دارند که درخصوص این مواضع تصمیم گیری کنند.