خشم سیاهپوستان آمریکا از بی توجهی باراک اوباما به حقوق آنها

سیاسی

یک رسانه انگلیسی به نارضایتی سیاهپوستان آمریکا از واکنش منفعلانه باراک اوباما به حوادث فرگوسن پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی آورده است: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مشکلات زیادی به اعتبار اینکه اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آمریکاست روبرو است، اما امیدهای بسیاری از سیاهپوستان را نا امید کرده است.

این رسانه می نویسد: اوباما چه بسا در سال 2008 اگر حمایت رای دهندگان سیاهپوست نبود انتخاب نمی شد اما بسیاری از آنها انتظار داشتند که پس از به قدرت رسیدن اقداماتی در راستای حمایت از حقوق سیاهپوستان انجام دهد و با تبعیض نژادی در ساختارهای دولت مقابله کند.

تایمز می افزاید: برخی از سیاهپوستان انتظار داشتند که باراک اوباما به فرگوسن که شاهد نا آرامی است سفر کند و اقدامی انجام دهد، اما اوباما این کار را نکرده است و آنها از وی ناراحت و عصبانی هستند.