تصاویر رویترز از اعضای جبهه النصره در سوریه

کد N601729