جمعه سیاه در واشنگتن/ هجوم مردم به فروشگاهها

کد N601643