تب فرگوسن آمریکا، لندن را ناآرام کرد

ایرنا نوشت:

همزمان با انتشار گزارش هایی از درگیری معترضان تبعیض نژادی در آمریکا مقابل سفارت این کشور در لندن، تعدادی از تظاهرات کنندگان انگلیسی در میدان پارلمان لندن با پلیس درگیر شدند

به گزارش ایرنا به نقل از راشاتودی، در پی تبرئه پلیس ضارب مایکل براون نوجوان سیاه پوست آمریکایی در شهر فرگوسن آمریکا از سوی مقامات قضایی این کشور، تعدادی از معترضان انگلیسی روز پنجشنبه در میدان پارلمان لندن با پلیس درگیر شدند.

معترضان موانع امنیتی ایجاد شده توسط پلیس را در میدان پارلمان لندن در هم شکستند.

اعتراضات ضدنژادپرستی آمریکا پس از آن، جانی دوباره گرفت که دارین ویلسون پلیس شلیک کننده به مایکل براون نوجوان مقتول آمریکایی با رای دادگاهی در آمریکا تبرئه شد؛ حکمی که رنگین پوستان آمریکا آن را مصداق بی عدالتی آشکار در کشورشان و تمایز بین اقلیت های غیر سفیدپوست می دانند.

تیراندازی به مایکل براون در 9 اوت 2014 ( 18 مرداد ماه 1393) در شهر فرگوسن ایالت میسوری آمریکا روی داد. براون 18 ساله پس از آنکه حداقل شش مرتبه هدف شلیک دارن ویلسون، افسر پلیس 28 سالهٔ شهر فرگوسن، قرار گرفت جان باخت. براون مسلح نبود و سوء سابقه نیز نداشت.

4949

کد N601493