سید حسین موسویان: هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی اختیار لغو تحریمها را ندارد

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,حسین موسویان

سیدحسین موسویان می‌گوید: موضع قدرتهای جهانی در مورد طولانی کردن دوره اجرای توافقات، هم نشان عدم جدیت آنهاست و هم موجب می‌شود که اجرای توافق با ریسکها و آسیب پذیریهای متعددی مواجه باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدحسین موسويان، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان امروز در جمع مديران ارشد رسانه هاي مهم فرانسه در پاريس، با انتقاد مواضع آمريكا و فرانسه در مذاكرات هسته‌اي گفت: خواسته‌هاي فراتر از معاهده ان پي تي قدرتهاي بزرگ، موجب تضعيف اين معاهده به عنوان تنها رژيم حقوقي بين المللي هسته اي خواهد شد.

وی افزود: قدرتهاي جهاني در قالب توافق ژنو، پذيرفته اند كه تحريمها نهايتا بايد لغو شود. هيئت مذاكره كننده امريكايي اختيار توافق در مورد تعليق تحريمها را دارد اما تصميم گيري در مورد لغو تحريمها ي يكجانبه امريكا در اختيار كنگره است و لذا تيم مذاكره كننده امريكايي اختيار لازم را ندارد. اين مشكلي است كه منشأ آن امريكاست و نه ايران.

سفیر پیشین کشورمان در آلمان در ادامه افزود: تيم مذاكره كننده ايراني جدی و صادق است. به همين دليل معتقد است كه اگر طرف مقابل هم جدی و صادق باشد كل توافقات طرفين در يك دوره شش ماه تا حداكثر يكسال قابل اجراست. اما موضع قدرتهای جهاني در مورد طولاني كردن دوره اجرای توافقات، هم نشان عدم جديت آنهاست و هم موجب مي‌شود كه اجرای توافق با ريسكها و آسيب پذيريهای متعددی مواجه باشد.

موسویان گفت: عدم اعتماد متقابل ايران و غرب محدود به مسئله هسته ای نيست كه بتوان اعتماد ايجاد كرد. غرب و قدرتهای جهانی با ايران در زمينه مبارزه با داعش و افراطگری، ثبات در عراق و افغانستان، جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و جنايات سازمان يافته و بسياری از تهديدات واقعي منافع مشترك دارند و نبايد بيش از اين معطل مسئله هسته اي شوند كه يك تهديد جعلي و ساختگي است و هيچ واقعيت ندارد. مسير و راه اصلی ايجاد اعتماد، همكاری در زمينه های منافع مشترك است.

عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در نهایت افزود: حرف مردم ايران در مورد هسته ای با امريكا و فرانسه و غرب اين است:

١- ما از حق خود در مورد تكنولوژي صلح آميز هسته اي نخواهيم گذشت.
٢- ما بمب هسته اي نمي‌خواهيم و با سلاحهای كشتار جمعي هم مخالفيم.
٣- ترجيح ميدهيم تحريمها امروز برداشته شود تا فردا. اما اگر غرب بخواند با زورگويي، ايران را از حقوق مشروع و مسلم خود محروم كند ١٠ سال ديگر هم لازم باشد تحريمها را تحمل خواهيم كرد.

5252

کد N601443