پاکسازی کامل "قره تپه" در استان دیالی عراق

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نیروهای مسلح عراق توانستند طی عملیاتی منطقه قره تپه را در استان دیالی پاکسازی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، به دنبال پیشروی های ارتش و نیروهای مسلح عراق در استان دیالی، منطقه "قره تپه" در این استان به طور کامل از وجود تروریستهای داعش پاکسازی شد.

در جریان عملیات گسترده ای که ارتش و نیروهای مسلح شب گذشته در این منطقه انجام دادند، توانستند 27 روستا را از تروریستهای داعش بازپس گیرند.

در جریان این عملیات تروریستهای داعش به شکل جمعی از منطقه گریختند.

 طی هفته جاری مناطق جلولاء و السعدیه نیز در استان دیالی از وجود داعش پاکسازی شد.

خواندنی از سراسر وب