پزشکیان: فرهادی سیاستهای کلی دولت را پیش خواهد برد، اما با افراد جدید

روزنامه اعتماد به نقل از مسعود پزشکیان، وزیر اسبق علوم و نماینده فعلی مجلس نوشت:

شايد بتوان گفت كه معرفي وزير علوم توسط رييس‌جمهوري يك تاكتيك جدي براي پر كردن صندلي خالي وزارت علوم بود نه يك سياست جديد و متفاوت. كار رييس‌جمهوري در معرفي آقاي فرهادي از منظر تاكتيكي براي كامل شدن كابينه و گذر از حاشيه‌ها يك كار مثبت و مفيد است. شكي نيست كه ادامه شرايط قبلي در وزارت علوم ضربه‌هايي جدي به بدنه آموزش عالي كشور وارد مي‌كرد ضمن اينكه دولت غير روي آوردن به چنين گزينه‌هايي امكان گذر از اين وضعيت را نداشت و تنها به كورتر شدن گره‌ها منجر مي‌شد. از اينجا به بعد آقاي فرهادي وزير دولتي است با سياست‌ها و برنامه‌هاي مشخص و روشن؛ سياست‌هايي كه رييس‌جمهور با بياني روشن روي آنها تاكيد دارد، پس طبيعي‌ترين احتمال ادامه همان سياست‌هاي قبلي است كه البته با نفرات و شيوه‌هاي جديدي دنبال خواهند شد.
[span]17302

کد N600583