درخواست سازمان ملل از اوباما درباره شکنجه زندانیان سیاسی

ایالات متحده آمریکا,حقوق بشر

سازمان ملل از باراک اوباما خواسته است، گزارش کاملی از شکنجه زندانیان سیاسی از سوی ماموران سازمان سیا در این کشور منتشر کند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایرنا کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از باراک اوباما خواستند با احترام به موازین و استانداردهایی که آمریکا در رابطه با رعایت حقوق بشر و شفافیت و مسئولیت پذیری مقرر کرده است، گزارش کاملی از شکنجه زندانیان سیاسی از سوی ماموران سازمان سیا در این کشور منتشر کند.

به گزارش ایرنا، در نامه ای که 6 نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه به رییس جمهوری آمریکا نوشتند، آمده است: ایالات متحده به عنوان کشوری که بر احترام به حقیقت و نقش موثر آن در استقرار حاکمیت قانون دارد تاکید می ورزد؛ همچنین به عنوان کشوری که بارها خواستار شفافیت و مسئولیت پذیری از سوی کشورهای دیگر شده، باید به موازین و استانداردهایی که برای خود و دیگران مقرر کرده احترام بگذارد و به آنها عمل کند.

در این نامه، کارشناسان حقوق بشر خطاب به اوباما تاکید کرده اند که اقدام قاطع او دراین زمینه موجب دلگرمی قربانیان شکنجه و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواهد شد.

این کارشناسان همچنین به اوباما هشدار داده اند، سر فرودآوردن او در مقابل خواست سازمان جاسوسی سیا و ادامه پنهان کاریها در این زمینه سبب دلگرمی نقض کنندگان حقوق بشر و ادامه اینگونه برخوردهای ضدانسانی در جهان خواهد شد.

در سال 2009 سنای آمریکا کمیته ای را مامور تحقیق و بررسی درمورد میلیونها سند مربوط به شیوه های بازجویی از زندانیان سیاسی در این کشور کرد؛ انجام این تحقیقات تا سال 2013 به درازا کشید و سرانجام مقرر شد نتایج این تحقیقات تا آوریل سال 2014 (فروردین - اردیبهشت 93) منتشر شود.

به گفته این کارشناسان، انتشار گزارش یادشده تاکنون به دلیل دخالت سازمان سیا و درخواست این سازمان جاسوسی مبنی بر حذف بسیاری از نکات مربوط به شیوه های بازجویی و نام افراد و جایگزین کردن این اطلاعات با تعابیری مبهم و نامشخص به تاخیر افتاده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری این مساله، از اوباما خواسته اند هرچه سریعتر با احترام به حقوق قربانیان این شکنجه ها و خانواده های آنها، دستور انتشار گزارش یادشده را به شکل روشن و شفاف برای آگاه ساختن عموم از شیوه های بازجویی مورد استفاده ماموران سازمان سیا صادر کند.

این کارشناسان خطاب به رییس جمهوری آمریکا یادآورشدند که همه اعضای کنوانسیون مقابله با شکنجه این نهاد بین المللی ملزم و متعهدند تحقیقات معتبری را درمورد شکنجه در کشورهای خود انجام داده و درمورد شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در این زمینه اطمینان حاصل کنند.

4949

کد N600582