تمهید تازه آلمان برای مبارزه با اسلام گرایان افراطی

ایرنا نوشت:

رسانه های آلمانی اعلام کردند، وزیر کشور آلمان می خواهد کارت شناسایی اسلام گرایان افراطی و خشونت طلب را برای جلوگیری از پیوستن آنها به گروه تروریستی داعش، دستکم 6 ماه ضبط کند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های آلمانی، 'توماس د مزیر' تصمیم دارد مانع خروج اسلام گرایان افراطی از آلمان و سفر آنان به سوریه و عراق برای پیوستن به گروه تروریستی داعش شود؛ براین اساس وی طرحی قانونی را آماده کرده که مطابق آن کارت شناسایی اسلام گرایان افراطی ابتدا برای مدت 6 ماه ضبط خواهد شد.

در این طرح قانونی همچنین پیش بینی شده که مدت ضبط کارت شناسایی اسلام گرایان خشونت طلب در آلمان برای دو نوبت دیگر و در هر نوبت برای 6 ماه تمدید خواهد شد.

براساس این گزارش، افراد مظنون به همکاری با گروه های تروریستی اسلام گرا پس از ضبط کارت شناسایی خود، برگه هویت دیگری دریافت می کنند که بر آن مهر ممنوعیت سفر زده شده و در خارج از آلمان معتبر نخواهد بود.

وزارت کشور آلمان با علامت گذاشتن روی کارت شناسایی افراد یاد شده موافق نیست، زیرا این خطر را پیش بینی می کند که بتوانند علامت را پاک کنند. صدور برگه هویت برای اسلام گرایان خشونت طلب رایگان نخواهد بود و این افراد باید برای دریافت این سند 10 یورو و برای هر بار تمدید آن 6 یورو بپردازند.

در طرح قانونی وزارت کشور آلمان که متن آن در اختیار رادیو برلین قرار گرفته، نوشته شده: به دلیل حوادثی که هم اکنون در جهان اتفاق می افتد، تروریسم اسلام گرایان افراطی به منزله خطری بزرگ است که نهادها و علائق آلمان را در داخل و خارج تهدید می کند؛ در این میان سفرهای اسلام گرایان افراطی به سوریه یا عراق 'مشکل اصلی' هستند.

طرح قانونی وزیر کشور آلمان تاکید می کند کسانی که با تجربه جنگ و ارتباط با گروه های اسلام گرای افراطی به آلمان برمی گردند، منشأ 'خطری ویژه' هستند.

پیش از این طرح، امکان ضبط گذرنامه کسانی که امنیت داخلی یا خارجی آلمان را به خطر بیندازند وجود داشته است اما مقام های آلمان تا به حال امکان ضبط کارت شناسایی افراد را نداشته اند.

وزارت کشور آلمان تخمین زده که هزینه اجرای قانون پیشنهادی وزیر کشور بیش از 400 هزار یورو خواهد بود.

اداره فدرال نظارت بر اجرای قانون اساسی آلمان برآورد کرده که تاکنون 550 اسلام گرای افراطی از آلمان به سوریه سفر کرده اند. شمار اسلام گرایان افراطی که از اتحادیه اروپا به گروه های تروریستی در سوریه بویژه داعش پیوسته اند، سه هزار نفر تخمین زده می شود.

4949

کد N600581