معترضان چهار بار سخنرانی رئیس جمهور آمریکا را قطع کردند

واحدمرکزی خبر نوشت:

معترضان به سیاست های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چهار بار سخنرانی او را قطع کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه، در حالی که باراک اوباما درباره سیاست خود در مورد قانون مهاجرت سخن می گفت، دست کم چهار زن سخنان او را قطع کردند. معترضان با فریادهای خود تاکید کردند طرح اوباما به اندازه کافی حقوق مهاجران غیرقانونی را در نظر نگرفته است. یکی از زنان فریاد می زد: «سخنان تو دروغ است. بعضی خانواده های مهاجر اخراج شدند. تو بعضی خانواده ها را اخراج کردی.» یکی از معترضان هم گفت: «ما مخالف اخراج بیشتر مهاجران هستیم.» باراک اوباما که در برابر این اعتراضات سردرگم شده بود نمی توانست به سخنان خود ادامه دهد و دچار لکنت زبان شد.

4949

کد N600396