انفجار خط لوله نفت در یمن

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

منابع وابسته به وزارت دفاع یمن از انفجار خط لوله نفت اصلی در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، وزارت دفاع یمن با صدور بیانیه ای از انفجار خط لوله نفت در منطقه حباب در استان مآرب خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: خرابکاران خط لوله اصلی نفت در کشور را تخریب کردند که این منجر به قطع صادرات نفت به بنادر ساحل دریای سرخ اشاره شده است.

شایان ذکر است که خط لوله نفتی در مآرب از خطوط اصلی محسوب می شود و روزانه بالغ برای 70 هزار بشکه نفت از طریق آن صادر می شود. قبل از شروع حملات در سه سال قبل، خطوط نفتی به طول 435 کیلومتر روزانه 110 هزار بشکه به بندر راس عیسی واقع در ساحل دریای سرخ منتقل می کرد. بیشتر تولید نفت یمن از منطقه مآرب-الجوف در شمال است و از منطقه المسیله در جنوب شرق این کشور نفت مقادیری تولید می شود.