هیأت وزیران تصویب کرد؛

مأموریت معاونت علمی وفناوری رئیس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان درحمایت از نوآوران علمی

دولت

هیأت وزیران، به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان مأموریت داد تا اجرای ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری را پیگیری نماید.

هیأت وزیران، به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان ماموریت داد تا اجرای ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری را پیگیری نماید.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران، به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان مأموریت داد تا اجرای ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری را پیگیری نماید.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان ماموریت داده می‌شود تا تقسیم کار و پایش اجرای ماده (18) قانون برنامه پنجم توسعه را با در نظر گرفتن مسئولیت‌های قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و هماهنگی با آنها، در مدت باقی مانده از اجرای قانون یادشده، پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ 2/9/1393 این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، نیرو و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

در ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است:

دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی

ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطاء حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور

هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت‌افزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌کارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویتهای کشور با حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار

ک ـ ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازیها و مدیریت کشور

ل ـ ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

م ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

کد N600140