جلسه محاکمه محمد مرسی به ششم دسامبر موکول شد

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر به ششم دسامبر آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری از تعویق جلسه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 35 نفر دیگر از رهبران و اعضای اخوان المسلمین خبر دادند.

این منابع بیان کردند: جلسه محاکمه در موضوعات مربوط به جاسوسی به همراه سازمان و طرفهای خارجی و افشای اسرار امنیت ملی و هماهنگی با گروههای جهادی در مصر و خارج آن به ششم دسامبر آینده(15 آذر) موکول شد.

به گفته این منابع تصمیم به تعویق برای تکمیل دفاعیات پرونده صورت گرفت.