نتایج گزارش کمیته حقیقت یاب حوادث 30 ژوئن 2013 مصر

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

کمیته حقیقت یاب ویژه حوادث سی ام ژوئن سال 2013 گزارشی از تعداد کشته شدگان و برخی زوایای این وقایع ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، فواد عبدالمنعم ریاض رئیس کمیته حقیقت یاب حوادث 30 ژوئن اعلام کرد: سی ام ژوئن بیخودی به وجود نیامد بلکه حاصل موضوعات انباشته شده تاریخی و اجتماعی بود.

وی افزود: کمیته توصیه به منع تبعیض علیه قبطی ها در زمینه اشتغال و دیگر زمینه ها کرد. ما توصیه کردیم که در مجازات حبس خانگی تجدید نظر صورت گیرد.

عبدالمنعم از دیگر توصیه های کمیته حقیقت یاب شامل اصلاح قانون مجازات، تشکیل کمیساریای ویژه، توسعه مهارتهای پلیس در مباحث جنایی و مهارتهای گفتگو و عملیات پراکنده کردن، توسعه خطابه دینی و همسو کردن آن با معاصر، پرداخت غرامت به قربانیانی که دخالت آنها در اقدامات خشونت آمیز ثابت نشده است و در نتیجه درگیری های مسلحانه کشته شده اند، تجدید نظر در شوراهای عرفی کنونی، اصلاح قانون تظاهرات، یکی از برجسته ترین توصیه ها اعمال حبس خانگی در دایره محدود به گونه ای که اقدام استثنایی است و نه مجازات و دادن نقش به ساکنان سینا خبر داد.

وی افزود: اولین کشته شده در جریان حوادث رابعه العدویه از نیروهای پلیس بود که این با ادله ثابت شده است و به دنبال آن پلیس واکنش نشان داد.

رئیس کمیته حقیقت یاب اعلام کرد: در جریان برچیدن تحصن رابعه العدویه، مصر شاهد اقدامات خشونت بار و تعدی به افراد و تاسیسات بود و به 64 کلیسا حمله شد و به افراد و مسیحیان برای آواره کردن آنها فشار وارد شد. پلیس به دنبال این جریانات و به درخواست این خانواده ها وارد عمل شد.

فواد عبدالمنعم ریاض بیان کرد: گزارش تهیه شده به رئیس جمهوری تحویل داده می شود.

عمر مروان دبیر کل کمیته حقیب یاب سی ام ژوئن نیز گفت: پلیس در جریان برچیدن تحصن میدان رابعه العدویه به گلوله جنگی روی نیاورده است و زمانی استفاده کرد که یک نفر از آنها کشته شد. اخوان المسلمین به دنبال به تعطیلی کشاندن کشور، بی ثباتی و تشکیل دولت در سایه بودند.

وی افزود: در جریان حوادث برچیدن تحصن رابعه العدویه هشت پلیس و 607 تحصن کننده کشته شدند. بر اساس گزارش پزشکی قانونی برخی اجساد از مکانهای دیگر به محل تحصن آورده شده بودند و اسامی برخی متوفیان تکرار شده بود که با کم کردن این آمار تعداد واقعی 607 نفر بود.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب سی ام ژوئن تعداد اجمالی کشته شدگان 870 نفر بوده است که 847 نفر از تحصن کنندگان و 13 نفر از پلیس بودند.

این گزارش حاکی است که 615 نفر در جریان برچیدن تحصن رابعه العدویه کشته شده اند که هشت نفر از آنها پلیس و 607 نفر از تحصن کنندگان بوده اند. در جریان برچیدن تحصن میدان النهضه 88 نفر کشته شدند که 23 نفر در خود میدان و 63 نفر در اطراف میدان بودند. در حوادث گارد ریاست جمهوری 61 نفر کشته شدند که 59 نفر از تجمع کنندگان و 96 نفر از راهپیمایی کنندگان در مسیر که یکی از آنها پلیس و بقیه از مردم بودند.